Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Upphovsrätten vid parallell arkivering


Har du kontrollerat att du har rätt att arkivera din publikation i Theseus?

Författaren till en vetenskaplig artikel äger alla rättigheter till sin artikel om skribenten inte har överlåtit sina rättigheter till förlaget i samband med publiceringsavtalet. Det är önskvärt att forskarna vid yrkeshögskolorna förbehåller sig rätten att publicera sina forskningsartiklar i ett öppet arkiv då de undertecknar sina publiceringsavtal.

Gör så här om du är osäker på vilka rättigheter du har att arkivera arbetet i Theseus:

  1. Granska (först) förlagets Open Access-policy i Sherpa/ROMEO-servicen, där flera internationella förlag har sin Open Access-policy samlad.
  2. Om du inte hittar förlaget i Sherpa/ROMEO-servicen, måste du kontakta själva förlaget för att få reda på vilka principer de tillämpar.
  3. Kontrollera förlagets eventuella embargo-tid, dvs. den tid efter publicering då förlaget har bestämt att artikeln inte får laddas ner från ett öppet arkiv på nätet.

Diskutera frågan med publikationsavdelningen på din högskola.