Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Upphovsrätt och Creative Commons

I Finland ansvarar undervisningsministeriet som för upphovsrättsärenden. På undervisningsministeriets sidor finns omfattande information om upphovsrätt samt länkar till de upphovsrättsorganisationer som övervakar upphovsrättsinnehavarnas rättigheter. Dataombudsmannen handleder, ger råd om datasäkerhet och övervakar hanteringen av personuppgifter. Dessutom ska dataombudsmannen följa den allmänna utvecklingen om hantering av personuppgifter, informera inom sitt verksamhetsområde och ansvara för internationellt samarbete.

Studerande måste alltid ge sitt medgivande till att examensarbetet publiceras på nätet och studerande kan alltid avstå från att publicera på nätet utan motivering. När en studerande registrerar sitt examensarbete måste han eller hon godkänna användarvillkoren i Theseus för att kunna fortsätta att registrera i systemet. Genom att godkänna användarvillkoren i Theseus ger studeranden sin högskola rätt att utan ersättning publicera examensarbetet i det elektroniska biblioteket och intygar därmed att alla upphovsrättsliga frågor är i ordning.

Creative Commons

Studerande har också möjlighet att använda Creative Commons -licensen för att publicera examensarbetet på nätet. Creative Commons är ett avgiftsfritt licenssystem genom vilket författare och rättsinnehavare själva definierar på vilka villkor det digitala verket ställs till allmänhetens och övriga användares förfogande. Creative Commons erbjuder en tjänst på internet med vilken rättsinnehavaren kan beskriva villkoren i samband med sitt verk. Med Creative Commons-licensen kan rättsinnehavaren kontrollerat avstå från de rättigheter som upphovsrätten ger. Systemet förtydligar oklarheter både i fråga om upphovsrättsinnehavarens och användarnas rättigheter.

Creative Commons är ett licenssystem som gör det lätt för författaren att bestämma hur verket används speciellt i elektronisk miljö. Till systemet hör även förkortningarna "Commons deed" som förklarar licensernas huvudpunkter. För att läsa dessa förkortningar behövs ingen juristhjälp och Creative Commons använder enkla logotyper för att göra det lättare för användare och författare att ta licenserna i bruk. Creative Commons erbjuder licenserna även i maskinläsbar form.

Creative Commons är till fördel både för verkets författare och för dess användare. Creative Commons utvidgar författarens möjlighet att använda sin rätt att bestämma över internetdistributionen av verket. Licenssystemet är ett lagligt alternativ till piratmarknaden eftersom distributionen av ett verk sker enligt rättsinnehavarens önskemål.

Vilken Creative Commons -licens ska jag välja?

Användningen av en CC-licens innebär inte att avstå från upphovsrätten. Creative Commons-licenserna ger upphovsmannen möjlighet att själv definiera användningsrättigheterna för sitt verk (t.ex. bild, text, video) och samtidigt informera användarna om dessa rättigheter. Genom en CC-licensens ger upphovsmannen användarna lov att utnyttja verket mer allmänt än upphovsrättslagen annars skulle tillåta. Upphovsmannen har fortsättningsvis upphovsrätt till sitt verk.

Användarvillkoren beror på den valda licensen. Creative Commons licenssystem innehåller olika funktioner, som kombineras för att skapa sju olika licenser. Välj en licens med Creative Commons licensväljare eller visualisera problemet med hjälp av bilden nedan. Bilden nedan illustrerar valet av kombinationer av olika villkor för CC-licensen och effekten på den fortsatta användningen av CC-licensierade material.

СС-lisenssin valinta: Aloita tästä. Saavatko muut nähdä sisällön? EI: Älä julkaise lainkaan, vaan pidä salassa. KYLLÄ: Saavatko muut jakaa sisältöä? EI: Pidä itselläsi kaikki All rights reserved -merkinnällä. KYLLÄ 
        Saavatko muut muokata sisältöä? EI: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? 
        EI: Käytä CC BY-NC-ND -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen -EiMuutoksia). KYLLÄ: Käytä CC BY-ND -lisenssiä (Nime@ -EiMuutoksia).
         Saako muutokset julkaista eri lisenssillä? EI: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? 
           EI: Käytä CC BY-NC-SA -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen -JaaSamoin).
          KYLLÄ: Käytä CC BY-SA -lisenssiä (Nimeä -JaaSamoin). 
         Saako muutokset julkaista eri lisenssillä? 
           KYLLÄ: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti?
           KYLLÄ: Käytä CC BY-NC -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen)
           Saako sisältöä levittaä ja käyttää kaupallisesti? 
           KYLLÄ: Saako tekiiän nimen jättää mainitsematta?
           KYLLÄ: Kävtä CCO - luopumista (CC nolla).
           EI: Käytä CC-BY -lisenssiä. (Nimeä)

Bild: Petra Boije CC BY-SA 4.0

Här är en tabell som illustrerar användningen av licenser.

Licenserna:

CC-BY (By Attribution, Erkännande): Upphovspersonens namn, licensen och den ursprungliga publikationsplatsen bör nämnas.

CC-BY-SA (Share Alike, Dela lika): Ändringar måste publiceras med samma licens.

CC-BY-ND (No Derivatives, Inga bearbetningar): Licensen ger inte rätt att göra ändringar.

CC-BY-NC (Non Commercial, Icke-kommersiell): Licensen ger inte rätt att använda verket i kommersiellt syfte.

CC BY-NC-SA (Erkännande, Icke-kommersiell, Dela lika): Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges användning är endast tillåten i icke-kommersiella syften. Bearbetningar av verket är tillåtna, förutsatt att det nya verket ges samma licens som ursprungsverket.

CC BY-NC-ND (Erkännande, Icke-kommersiell, Inga bearbetningar): Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges. Användning är endast tillåten i icke-kommersiella syften, inga bearbetningar är tillåtna.

CC0 (CC Zero, CC noll): Upphovspersonen avstår inom ramen för lagstiftningen från alla sina rättigheter. Inga användningsbegränsningar.