Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Upphovsrätt för den som registrerar sitt arbete i Theseus


Fastän de arbeten som finns i Theseus är fritt tillgängliga på nätet och kan läsas som Open Access-publikationer, har upphovsmannen till examensarbetet alltid upphovsrätten till arbetet http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404. Att använda ett verk så att det strider mot den användningsrätt som upphovsmannen har fastställt och utan att hänvisa till källan är ett upphovsrättsbrott. Plagiering, dvs. att presentera ett verk eller en del av ett verk, som har producerats av någon annan som sitt eget, är förbjudet och man blir ofta avslöjad.

Du kan alltså själv bestämma vilken användningsrätt du ger åt ditt arbete. När du registrerar ditt arbete i Theseus kan du antingen 1) bibehålla alla rättigheter för dig själv eller 2) använda Creative Commons-licensen för att fastställa användningsrätten för ditt examensarbete. Med en Creative Commons-licens avstår du från en del av din upphovsrätt och väljer själv vilka rättigheter du överlåter åt andra att använda, sprida eller modifiera arbetet. Genom att kombinera de olika licenserna kan du avstå från dina rättigheter på det sätt du önskar, t.ex. genom att förbjuda kommersiell användning. Den traditionella versionen alla rättigheter förbehålls har ändrats till vissa rättigheter förbehålls. Den som vill använda ett arbete måste kontrollera vilken användningsrätt upphovsmannen har fastställt. Här kan du läsa mera om Creative Commons- licenserna.