Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Creative Commons FAQ


Hur bifogar jag en Creative Commons®-licens till mitt verk?

Välj först en licens som passar dina behov med nättjänsten. Du får via e-post ett kodavsnitt och en länk till licenstexten. Licensen bifogas automatiskt som en del av Theseus-webbsidan där ditt verk beskrivs. Utöver detta är det bra att bifoga licenstexten som du har fått via e-post till exempel på de första sidorna av ditt arbete. På så sätt vet de personer som hittar ditt arbete på något annat ställe än i Theseus-tjänsten att du har valt en CC-licens för ditt arbete. Om du bifogar en Creative Commons-licens till ditt arbete som metadata på maskinspråk förstår även sökmotorerna att du vill dela ditt verk med CC-licensvillkor.

Kan jag bifoga en Creative Commons-licens även till en tryckt version av mitt arbete?

Ja. Bifoga länken till licensen samt licensnamnet på de första sidorna i ditt arbete. Om du vill kan du även trycka ett sammandrag av licenstexten på sidorna.

Hur fungerar Creative Commons-licenserna?

Creative Commons (CC) -licenserna baseras på upphovsrättslagen. För upphovsmannen skapas utan andra åtgärder rätten att förbjuda andra att kopiera verket eller sprida det för publiken. Ofta är detta dock inte upphovsmannens avsikt. Upphovsmannen kan till och med önska att verket sprids så omfattande som möjligt i bloggar och diskussionsgrupper. För att möjliggöra detta bör upphovsmannen meddela sina önskemål. CC-licenserna gör det möjligt för upphovsmannen att meddela sin vilja med hjälp av upphovsrättsliga licenser. På CC:s webbplats kan upphovsmännen skräddarsy en licens som passar deras behov och bifoga den till sitt verk.

Med licenserna kan upphovsmannen till exempel föreskriva att verket får spridas i sin ursprungliga form för icke-kommersiella syften. Då måste en kommersiell aktör som vill använda verket be om tillstånd för detta av upphovsmannen. Å andra sidan behöver icke-kommersiella aktörer inte separat be om tillstånd. Upphovsmannen bibehåller möjligheten att sluta avtal med kommersiella aktörer samtidigt som icke-kommersiell användning och spridning av verket är lättare.

Vad borde jag fundera på innan jag väljer en CC-licens till mitt verk?

Se till att du äger alla rättigheter för verket som du licenserar. Till exempel ägs rättigheterna för en musikvideo ofta av flera personer. Regissören, kompositören, artisten och skådespelarna är alla rättsinnehavare. Du bör ha alla dessa personers tillstånd för att licensera verket.

 Licenserna beviljas för upphovsrättens giltighetstid. Du kan inte ångra dig efter att du har gett licensen. Du behöver inte sprida verket och det kan således göras otillgängligt för publiken. Du kan emellertid inte hindra de licensmottagare som redan har fått verket från att sprida det med CC-licens.

 Meddela tydligt vad du licenserar. Du kan till exempel licensera bara bilderna eller enbart texten i en bok. Kom ihåg att meddela vilka element din licens gäller. Om du enbart meddelar att en CC-licens gäller för verket, är antagandet att licensen gäller för hela verket och alla element i verket separat.

Medlemskap i upphovsrättsorganisationer kan ställa begränsningar på licenserandet. Om du är medlem i Teosto eller Gramex, har du redan beviljat dem exklusiv kontroll över rättigheterna. På grund av detta kan du inte själv besluta om licenserandet av dem. Således kan du inte heller licensera verk som kontrolleras av organisationer med CC-licenser.

Kan jag använda Creative Commons-licenser till datorprogram?

Ja. Det finns dock öppna licenser som lämpar sig bättre för datorprogram. Du kan bekanta dig med dessa till exempel på Free Software Foundations eller Open Source Initiatives webbplatser.

Kan jag använda Creative Commons-licenser för licensering av programdokumentation?

Ja. CC-licenserna passar utmärkt för licenserandet av textinformation.

 

Vad om jag vill använda två olika CC-licenser för licenserandet av mina verk?

Det går också bra. Användarna kan välja enligt vilken licens de vill använda och sprida ditt verk.

Vad händer om någon bryter mot mina upphovsrättigheter eller undanlåter att följa licensvillkoren?

Även om användaren skulle ha använt CC-licensen, skyddas upphovsmannen av upphovsrätten. Om användaren inte följer villkoren som anges i licensen och till exempel låter bli att meddela upphovsmannens namn på det sätt som licensen förutsätter, blir licensen ogiltig. Efter detta gör sig användaren skyldig till upphovsrättsförseelse. Upphovsrättsförseelsen är kriminaliserad i strafflagen. Den är ett målsägandebrott, som förutsätter att upphovsrättsinnehavaren kräver ett straff för den åtalade. Polisen utreder ärendet efter anmälan från upphovsmannen. Om polisen misstänker ett brott går ärendet vidare till åklagaren. Upphovsrättsförseelsen kan även behandlas som en civilprocess i vilken upphovsrättmannen inte får hjälp från polis och åklagare.

Hjälper Creative Commons eller Theseus mig att övervaka mina upphovsrättigheter?

Nej. Upphovsmannen är själv ansvarig för att övervaka sina rättigheter. Om du tror att någon har brutit mot ditt verk med Creative Commons-licens, kan du kontakta Finlands Creative Commons. De kan hjälpa dig att hitta en kompetent jurist som är specialiserad på upphovsrättsliga frågor och har insikt i Creative Commons-ärenden. Creative Commons, Arene eller Theseus tillhandahåller emellertid inte rättsliga tjänster.

Jag har gett mitt tillstånd till att bearbeta mitt verk. Jag gillar dock inte sättet som det har bearbetats på. Vad kan jag göra?

Om du inte gillar sättet som ditt verk har bearbetats på eller sammanhanget som det bearbetade verket kopplas till, kan du be att ditt namn tas bort från verket. Om verket har ändrats på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart eller gjorts tillgängligt för allmänheten i en form eller ett sammanhang som på motsvarande sätt kränker upphovsmannen, kan upphovsmannen förhindra användning av verket i ett sådant syfte även om annat anges i licensen. Dylika fall är endast undantagssituationer. En sådan situation kunde till exempel vara användningen av ett musikstycke i vuxenunderhållning eller politisk marknadsföring.

Jag hittade ett fotografi med människoansikten. Får jag använda det med Creative Commons-licens?

CC-licensen är ett tillstånd som upphovsrättsinnehavaren beviljar. Användningen av fotografiet kan begränsas av också andra rättigheter. Alla människor har rätten att bestämma över hur en bild på dem används. Till exempel bör en reklammakare ha tillstånd från de personer som bilderna föreställer. En Creative Commons®-licens som är bifogad till fotografiet ersätter inte detta tillstånd.

Ytterligare information om Creative Commons licenserna: www.creativecommons.se samt www.creativecommons.org (på engelska). Du kan också ställa frågor till Herkko Hietanen (herkko.hietanen@turre.com).