Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Kontrollista för registrering


Observera följande innan du registrerar ditt examensarbete i Theseus:

 • Följ i första hand de registreringsanvisningar din egen yrkeshögskola har gjort upp.
 • Konvertera ditt examensarbete till en PDF-fil
 • Eftersom du har upphovsrätten till ditt examensarbete, bestämmer du själv om du du vill publicera ditt arbete på Internet. Om du har gjort arbetet tillsammans med flera personer eller som ett beställningsarbete för en organisation, måste du försäkra dig om att alla parter accepterar att arbetet publiceras i en öppen nätmiljö.
 • I Theseus är alla arbeten fritt tillgängliga på internet och sökrobotar hittar dem också. Därför måste du absolut avlägsna alla personliga kontaktuppgifter, såsom adresser, e-postadresser och telefonnummer från ditt arbete.
 • Du kan inte omarbeta ditt examensarbete efter att du har registrerat det. Det är därför av största vikt att du registrerar den slutliga versionen av ditt arbete, dvs. den version som handledaren har godkänt.
 • Kontakta i första hand biblioteket vid din egen yrkeshögskola om du har frågor gällande registreringen.

Begränsning i filstorlek

 • Den maximala storleken på examensarbetet som laddas upp till Theseus är 2 GB.

Rekommendation för videoformat

 • De rekommenderade formaten för videor är: MP4-container, H.264-video och AAC-audio (även MP3-audio torde fungera).

Närmare specifikationer, video

 • H.264
 • Progressiv (enkelsvept)
 • Main Level 3.0- eller Main Level 3.1-profil
 • Bildstorlekar delbara med sexton