Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Konvertera ditt examensarbete till PDF/A-format

PDF/A är ett ISO-standardiserat filformat för långvarig lagring och arkivering. Theseus använder PDF/A-filformat för att spara examensarbeten och publikationer, en vanlig PDF räcker inte. Läs mer om PDF/A på National Digital Preservation Services webbsida.

Då du har skapat ett tillgängligt Word-dokument enligt ovanstående anvisningar och kontrollerat tillgängligheten av det, kan du konvertera dokumentet till en tillgänglig PDF/A-fil.

I Windows Word spara till PDF/A-format på följande sätt:

  • Välj funktionen “Exportera (Export)” i Word
  • Välj Skapa PDF-/XPS-dokument (Create PDF/XPS Document)
  • Innan du trycker på Publicera (Publish), välj Alternativ (Options)
  • Under “Ta inte med utskrivbar information” välj “Visa taggar för dokumentstruktur” (Document structure tags for accessiblity).
  • Om dokumentet har flera sidor och många rubriker, välj också Skapa bokmärken med Rubriker (Create bookmarks using Headings).
  • Till sist välj PDF-alternativ (PDF-options) och Kompatibel med PDF/A (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

I äldre Word-versioner kan du göra en pdf-fil med funktionen “Spara som”. Se till att kryssrutorna för “Visa taggar för dokumentstruktur” samt “Dokumentegenskaper” har markerats i inställningarna. Skriv inte ut till pdf! Resultatet är inte en tillgänglig pdf.

Notera: Om du använder Adobe Acrobat Pro och har funktionen Acrobat PDFMaker i din Word-programvara, säkerställ på fliken Acrobat, vid Preferences, att “Convert document information” och “Enable Accessibility and Reflow with tagged Adobe PDF” är valda. Tyvärr innehåller Word för Mac inte en funktion att spara som PDF/A.