Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Hur du konverterar ditt examensarbete till en PDF-fil


Spara ditt examensarbete i PDF-format för att behålla textens ursprungliga utformning. Den maximala storleken för ett examensarbete är 150 MB.

Följ din högskolas anvisningar och använd de program som din högskola har. Du kan konvertera ditt examensarbete till PDF med programmens egna funktioner "Skriv", "Skriv ut", "Spara som PDF... "eller "Export" eller med hjälp av Adobe Acrobat-programmet.

Du kan göra PDF- konverteringar med avgiftsfria program som finns på nätet, bl.a PDFCreator, Open Office.org.