Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Konvertera ditt examensarbete till PDF/A-format

PDF/A är ett ISO-standardiserat filformat för långvarig lagring och arkivering. Theseus använder PDF/A-filformat för att spara examensarbeten och publikationer, en vanlig PDF räcker inte. Läs mer om PDF/A på National Digital Preservation Services webbsida.

Då du har skapat ett tillgängligt Word-dokument enligt ovanstående anvisningar och kontrollerat tillgängligheten av det, kan du konvertera dokumentet till en tillgänglig PDF/A-fil.

Spara i PDF/A-format på följande sätt:

  • Välj funktionen “Exportera (Export)” i Word
  • Välj Skapa PDF-/XPS-dokument (Create PDF/XPS Document)
  • Innan du trycker på Publicera (Publish), välj Alternativ (Options)
  • Under “Ta inte med utskrivbar information” välj “Visa taggar för dokumentstruktur” (Document structure tags for accessiblity).
  • Om dokumentet har flera sidor och många rubriker, välj också Skapa bokmärken med Rubriker (Create bookmarks using Headings).
  • Till sist välj PDF-alternativ (PDF-options) och Kompatibel med PDF/A (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

I äldre Word-versioner kan du göra en pdf-fil med funktionen “Spara som”. Se till att kryssrutorna för “Visa taggar för dokumentstruktur” samt “Dokumentegenskaper” har markerats i inställningarna. Skriv inte ut till pdf! Resultatet är inte en tillgänglig pdf.

Notera: Om du använder Adobe Acrobat Pro och har funktionen Acrobat PDFMaker i din Word-programvara, säkerställ på fliken Acrobat, vid Preferences, att “Convert document information” och “Enable Accessibility and Reflow with tagged Adobe PDF” är valda.