Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Hur du registrerar ditt examensarbete i Theseus


Du kan börja registreringen då ditt examensarbete är färdigt och läraren har godkänt det. Examensarbetet kan införas i databasen endast en gång och du kan inte ändra det efter att du har registrerat det. Därför är det viktigt att den version av examensarbetet som registreras i Theseus är identisk med det arbete som läraren har godkänt.

 1. Spara ditt godkända examensarbete i PDF-format (se separat direktiv). Namnge PDF-filen enligt följande modell: Slaktnamn_Fornamn, (Bjorkman_Asa.pdf). Följande tecken är tillåtna: 1-9, a-z, A-Z, _, - och mellanslag.
 2. Gå till submissions.theseus.fi-sidan och klicka på Registrera examensarbetet.
 3. Välj vilka rättigheter du vill ge till dem som läser ditt examensarbete:
  • ”Alla rättigheter förbehålls” innebär att du har de normala rättigheterna till ditt arbete enligt upphovsrättslagen.
  • Du har också en möjlighet att dela med dig av upphovsrätten till ditt examensarbete genom att välja en Creative Commons-licens. Med Creative Commons-licensen berättar du för övriga användare vad de får göra med ditt arbete. Du kan t.ex. låta andra kopiera, dela, visa eller presentera ditt examensarbete eller modifierade versioner gjorda på basen av ditt examensarbete och ålägga dem att nämna dig som den ursprungliga upphovsmannen. Du kan välja Creative Commons-licensen om du innehar alla rättigheter till ditt examensarbete eller om du har fått tillåtelse av de andra rättsinnehavarna att använda licensen. Läs mera om Creative Commons.
 4. Fyll i din e-postadress och klicka på Fortsätt. Systemet ger dig en URN-adress, som är den permanenta internetadressen till ditt examensarbete. Dessutom får du en länk som du ska klicka på för att fortsätta registreringen av ditt examensarbete. URN-adressen och registreringslänken skickas också till din e-post. Om du vill fortsätta registreringen senare, kan du använda den länkadress som sänts till din e-post.
 5. Läs och godkänn användarvillkoren.
 6. Fyll i alla obligatoriska uppgifter på webblanketten och ladda upp din PDF-fil i Theseus.
 7. Du får en bekräftelse per e-post då ditt examensarbete är infört i Theseus. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

Alla examensarbeten som har publicerats i Theseus är fritt tillgängliga på internet och man hittar dem också t.ex. via Google-sökningar. Innan arbetet offentliggörs och publiceras lönar det sig att avlägsna alla personliga kontaktuppgifter, såsom adresser, e-postadresser och telefonnummer.

Läs också igenom kontrollistan innan du börjar registrera ditt arbete i Theseus.

Kontakta biblioteket vid din egen yrkeshögskola om du har problem med registreringen eller om du vill upphäva registreringen.