Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Hur du registrerar ditt examensarbete i Theseus


Du kan börja registreringen då ditt examensarbete är färdigt och läraren har godkänt det. Examensarbetet kan laddas upp i databasen endast en gång och du kan inte ändra det efter att du har registrerat det. Därför är det viktigt att den version av examensarbetet som registreras i Theseus är identisk med det arbete som läraren har godkänt.

Innan du börjar registeringen

 1. Spara ditt godkända examensarbete i PDF-format (se separat direktiv). Namnge PDF-filen enligt följande modell: Slaktnamn_Fornamn, (Bjorkman_Asa.pdf). Följande tecken är tillåtna: 1-9, a-z, A-Z, _, - och mellanslag.

Licens: Godkänd distributionslicensen

 1. Gå till submissions.theseus.fi-sidan och klicka på Registrera examensarbetet. Välj sedan ditt eget UAS från Haka-inloggningsrutan och klicka på knappen Login.
 2. Före du laddar upp din avhandling måste du bevilja villkoren för distributionslicensen. Acceptera publiceringslicensen genom att kryssa för "Jag godtar vilkoren" och klicka sedan på "Nästa" -knappen.

Ladda

 1. Ladda ner avhandlingen från din dator. Du kan ladda ner flera filer (t.ex. bilagor) Om du inte kan ladda upp examensarbetet, kontrollera att namnet på filen inte innehåller förbjudna tecken. Följande tecken är tillåtna: 1-9, a-z, A-Z, _, - och mellanslag.
 2. Registrera material: Uppgifter om materialet

  1. Skriv in författaren. Om publikationen har flera författare, upprepa funktionen.
  2. Ange din e-postadress som du kommer att använda efter utexamineringen. E-postadressen visas inte i Theseus-användargränssnittet.
  3. Välj vilka rättigheter du vill ge till dem som läser ditt examensarbete:
   • ”Alla rättigheter förbehålls” innebär att du har normala rättigheter till ditt arbete enligt upphovsrättslagen.
   • Du har också möjlighet att dela med dig av upphovsrätten till ditt examensarbete genom att välja en Creative Commons-licens. Med Creative Commons-licensen berättar du för övriga användare vad de får göra med ditt arbete. Du kan t.ex. låta andra kopiera, dela, visa eller presentera ditt examensarbete eller göra modifierade versioner på basen av ditt examensarbete. De åläggs då att nämna dig som den ursprungliga upphovsmannen. Du kan välja Creative Commons-licensen om du innehar alla rättigheter till ditt examensarbete eller om du har fått tillåtelse av de andra rättsinnehavarna att använda licensen. Läs mera om Creative Commons.
  4. Välj examensarbetets nivå.
  5. Välj utbildningsområde. Utbildningsområden finns i alfabetisk ordning.
  6. Skriv här utbildningsprograms officiella namn och studieinriktning. Utbildningsprogrammet är ett obligatoriskt fält, studieinriktning är valfritt.
  7. Skriv examensarbetets titel. Separera undertexten med ett kolon.
  8. Skapa URN-identifikator själv genom att klicka på länken. Systemet ger dig en URN-adress, som är den permanenta internetadressen till ditt examensarbete. Kopiera URN-länken själv om du behöver den i din examensansökan. Du får en bekräftelse per e-post då ditt examensarbete är infört i Theseus. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda. URN-adressen och skickas också till din e-post.
  9. Välj examensarbetets utgivningsår och språk.
  10. Välj ämnesord från listan med förslag genom att markera rutan bredvid ordet. Du kan lägga till andra nyckelord. Börja skriva det ämnesord du vill ha, välj det från rullgardinsmenyn och tryck på Lägg till för att lägga till det. Använd inte ord utanför listan med förslag.
  11. Spara sammandraget på examensarbetets språk. Du kan antingen skriva in sammandraget eller kopiera in det. Vänligen ta bort alla bindestreck före. Om du vill spara ett annat sammandrag, du kan göra det med samma funktion.
  12. Skriv uppdragsgivares eller beställande enhets namn. Det här fältet är inte obligatoriskt.
  13. Om ditt examensarbete innehåller en ljud- eller videofil i mp3- eller mp4-format, som har sparats till Theseus, anger du dess längd i hela minuter i rätt fält.
  14. När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter klickar du på "Nästa".
  15. Du får en bekräftelse per e-post då ditt examensarbete är infört i Theseus. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

  Kolla uppgifter

  1. Kontrollera informationen som du har fyllt i och skicka allt till Theseus.

  Alla examensarbeten som har publicerats i Theseus är fritt tillgängliga på internet och man hittar dem också t.ex. via Google-sökningar. Innan arbetet offentliggörs och publiceras lönar det sig att avlägsna alla personliga kontaktuppgifter, såsom adresser, e-postadresser och telefonnummer.

  Läs också igenom kontrollistan innan du börjar registrera ditt arbete i Theseus.

  Kontakta biblioteket vid din egen yrkeshögskola om du har problem med registreringen eller om du vill upphäva registreringen.