Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Hur du registrerar ditt examensarbete i Theseus


Du kan börja registreringen då ditt examensarbete är färdigt och läraren har godkänt det. Examensarbetet kan laddas upp i databasen endast en gång och du kan inte ändra det efter att du har registrerat det. Därför är det viktigt att den version av examensarbetet som registreras i Theseus är identisk med det arbete som läraren har godkänt.

Innan du börjar registeringen

 1. Spara ditt godkända examensarbete i PDF/A-format (se separat direktiv). Namnge PDF-filen enligt följande modell: Slaktnamn_Fornamn (Bjorkman_Asa.pdf) och om det är flera författare: slaktnamn_slaktnamn_slaktnamn. Följande tecken är tillåtna: 1-9, a-z, A-Z, _, - och mellanslag.

Logga in och välj rätt samling

 1. Gå till submissions.theseus.fi-sidan och klicka på Registrera examensarbetet. Välj sedan din egen yrkeshögskola från Haka-inloggningsrutan och klicka på knappen Login. Om din yrkehögskola har både en öppen och begränsad samling att välja mellan, finns det två möjliga alternativ. Annars finns bara en öppen samling tillgänglig. Om du är osäker på vilken du ska välja, läs guiden för öppen eller begränsad samling.

Licens: Arbetes publiceringslicens

 1. Före du laddar upp din avhandling måste du godkänna villkoren för publiceringslicensen. Godkänn publiceringslicensen genom att kryssa för "Jag godkänner villkoren" och klicka sedan på "Nästa".

Uppladdning

 1. Ladda upp avhandlingen från din dator. Du kan ladda upp flera filer (t.ex. bilagor) Om du inte kan ladda upp examensarbetet, kontrollera att namnet på filen inte innehåller förbjudna tecken. Följande tecken är tillåtna: 1-9, a-z, A-Z, _, - och mellanslag.

Registrera materialet: Uppgifter om materialet

 1. Skriv in författare. Om publikationen har flera författare, upprepa funktionen.
 2. Ange din e-postadress som du kommer att använda efter utexamineringen. E-postadressen visas inte i Theseus-användargränssnittet.
 3. Välj vilka rättigheter du vill ge till dem som läser ditt examensarbete:
  • ”Alla rättigheter förbehålls” innebär att du har normala rättigheter till ditt arbete enligt upphovsrättslagen.
  • Du har också möjlighet att dela med dig av upphovsrätten till ditt examensarbete genom att välja en Creative Commons-licens. Med Creative Commons-licensen berättar du för övriga användare vad de får göra med ditt arbete. Du kan t.ex. låta andra kopiera, dela, visa eller presentera ditt examensarbete eller göra modifierade versioner på basen av ditt examensarbete. De åläggs då att nämna dig som den ursprungliga upphovsmannen. Du kan välja Creative Commons-licensen om du innehar alla rättigheter till ditt examensarbete eller om du har fått tillåtelse av de andra rättsinnehavarna att använda licensen. Läs mera om Creative Commons.
 4. Välj examensarbetets nivå.
 5. Välj utbildningsområde. Utbildningsområdena är i alfabetisk ordning.
 6. Skriv här utbildningsprogrammets officiella namn och studieinriktning. Utbildningsprogrammet är ett obligatoriskt fält, studieinriktning är valfritt.
 7. Skriv examensarbetets titel. Använd kolon mellan huvudtitel och undertitel.
 8. Skapa URN-identifikator själv genom att klicka på länken. Systemet ger dig en URN-adress, som är den permanenta internetadressen till ditt examensarbete. Kopiera URN-länken själv om du behöver den i din examensansökan. Du får en bekräftelse per e-post då ditt examensarbete är infört i Theseus. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda. URN-adressen skickas också till din e-post.
 9. Välj examensarbetets utgivningsår och språk.
 10. Välj ämnesord från listan med förslag genom att markera rutan bredvid ordet. Du kan lägga till ämnesord. Börja skriva det ämnesord du vill ha, välj det från rullgardinsmenyn och tryck på Lägg till för att lägga till det. Använd inte ord utanför listan med förslag.
 11. Spara examensarbetets abstrakt. Du kan antingen skriva in abstraktet eller kopiera in det från word för att texten ska kopieras korrekt. Observera att du måste ta bort alla bindestreck innan. Abstrakt på främmande språk (ex. på engelska) läggs till med samma fält.
 12. Skriv uppdragsgivares eller beställande enhets namn. Det här fältet är inte obligatoriskt.
 13. Om ditt examensarbete innehåller en ljud- eller videofil i mp3- eller mp4-format, som har sparats till Theseus, anger du dess längd i hela minuter i rätt fält.
 14. När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter klickar du på "Nästa".
 15. Du får en bekräftelse per e-post då ditt examensarbete är infört i Theseus. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

Kolla uppgifter

 1. Kontrollera informationen som du har fyllt i och skicka allt till Theseus.

Alla examensarbeten som har publicerats i Theseus är fritt tillgängliga på internet och man hittar dem också t.ex. via Google-sökningar. Innan arbetet offentliggörs och publiceras lönar det sig att avlägsna alla personliga kontaktuppgifter, såsom adresser, e-postadresser och telefonnummer.

Läs också igenom kontrollistan innan du börjar registrera ditt arbete i Theseus.

Kontakta biblioteket vid din egen yrkeshögskola om du har problem med registreringen eller om du vill upphäva registreringen.