Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Theseus registreringssidan


På den här sidan kan du registrera ditt examensarbete eller din publikation som en Open Access-publikation i elektronisk form i Theseus. Läs igenom anvisningarna innan du registrerar ditt arbete!

Open Access-publicering innebär att författaren tillåter att publikationen kan läsas och laddas ner fritt via internet och att man också kan länka fritt till den.

Klicka på Theseus om du vill bläddra i examensarbeten och publikationer.

Hur du registrerar ett examensarbete


Obs! Registreringen fungerar inte med Internet Explorer.

Bekanta dig först med anvisningarna i din högskola. Innan du börjar registrera arbetet ska du läsa igenom informationen om upphovsrätt och registreringslicenser i den högra rullgardinsmenyn. Observera att arbetet skall registreras endast en gång. Om det uppstår problem, ska du kontakta biblioteket i din egen högskola.

Registrera examensarbetet

Hur du registrerar en publikation


Rådet för yrkeshögskolornas rektorer - Arene rf - har publicerat ett Open Access-uttalande om registrering av publikationer, i vilket rådet rekommenderar att lärare och forskare som är verksamma i yrkeshögskolorna prioriterar sådana publiceringskanaler som följer principen för öppen publikationsverksamhet. Du har väl kontrollerat med ditt förlag att du får registrera publikationen via Open Access?  

Registrera publikationen