Tervetuloa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennussivulle

Opinnäytetyön saavutettavuusohjeet


Ohjeen sisältö:

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää riippumatta mahdollisista toiminnan rajoitteista: Esimerkiksi kuulovammainen henkilö tarvitsee videoihin tekstityksen, mutta tekstityksestä hyötyy myös ruuhkabussissa matkustava opiskelija.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös ammattikorkeakouluja. Tietyt opiskelijoiden tuottamat julkiset digitaaliset dokumentit kuuluvat lain piiriin, kuten opinnäytetyöt.

Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.

Saavutettavuuden checklist

Saavutettavuuden checklististä löydät pääkohdat siitä, kuinka tehdä saavutettava opinnäytetyö. Tee ensin alkuperäisestä Word-tiedostosta saavutettava ja sen jälkeen muunna se oikein PDF/A-muotoon.

Tarkemmat ohjeet saavutettavan opinnäytetyön tekemisestä löytyvät tiedostosta Saavutettava Word-ja PDF-asiakirja.

 1. Suunnittele asiakirjalle selkeä rakenne. Jos korkeakoululla on opinnäytetyöpohja, käytä sitä.
 2. Käytä Wordin tyylejä rakenteiden ja ulkoasun merkitsemiseen.
 3. Nimeä otsikot kuvaavasti.
 4. Anna kuville vaihtoehtoinen teksti eli tekstivastine. Tämä ei ole ole sama kuin kuvateksti.
 5. Käytä taulukoita tiedon esittämiseen. Tee taulukot Wordin Lisää taulukko -komennon avulla.
 6. Tarkista, että asiakirjan kieleksi on merkitty sen pääkieli.
 7. Anna tiedoston ominaisuuksissa asiakirjalle otsikko ja nimeä tiedosto.
 8. Tarkista asiakirjan saavutettavuus helppokäyttöisyyden tarkistuksen avulla.
 9. Muunna työ PDF/A-muotoon.

Saavutettavan opinnäytetyön ohje

Miten Wordillä voi tehdä saavutettavan PDF:n? Microsoft Word-ohjelmalla voi luoda saavutettavan Word-tiedoston, kun huomioi saavutettavuuden perusteet tiedoston luomis- ja kirjoittamisvaiheessa. Tee ensin alkuperäisestä Word-tiedostosta saavutettava ja sen jälkeen muunna se oikein PDF/A-muotoon.

Käytä saavutettavan opinnäytetyön tekemiseksi ohjetta Saavutettava Word- ja PDF-asiakirja.

Saavutettavuuden tarkistus

Kun olet saanut Word-asiakirjan valmiiksi, tarkista vielä sen saavutettavuus. Käytä tarkistamisessa apuna Wordin automaattista tarkistustoimintoa sekä tarkista tietyt asiat itse. Huomaa, että voit tehdä tarkistuksen vain docx-muodossa tallennettuun asiakirjaan. Jos asiakirjasi on vanhemmassa doc-muodossa, asiakirja pitää muuttaa docx-muotoon.

Word-ohjelmassa on toiminto Tarkista helppokäyttöisyys. Se löytää paljon saavutettavuusvirheitä ja ongelmia, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Toiminto löytyy Tiedosto(File)-välilehdeltä tai uusimmissa Word-versioissa Tarkista(Review)-välilehdeltä.

 1. Avaa Tiedosto(File)-välilehti.
 2. Avaa valikko Tarkista ongelmien varalta(Check for issues).
 3. Valitse toiminto Tarkista helppokäyttöisyys (Check accessibility).
 4. Tämän jälkeen Wordin oikeaan laitaan ilmestyy ikkuna Helppokäyttöisyyden tarkistus. Tarkistuksen tuloksissa näkyvät mahdolliset virheet ja varoitukset.
 5. Käy läpi kaikki virheet ja korjaa ne. Huomaa, että Word antaa myös lisätietoja virheestä sekä korjausohjeet.

Huomaa, että tarkistus ei löydä kaikkia virheitä eikä tarkista laatua! Tarkistus esimerkiksi tutkii, onko kuvalla vaihtoehtoinen teksti, mutta ei arvioi sitä, kuinka hyvä vaihtoehtoinen teksti on. Ihmisen tekemä tarkistus on siis myös tarpeen.

Työn konvertointi PDF/A-muotoon

Kun olet luonut saavutettavan Word-asiakirjan edellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarkistanut sen saavutettavuuden, voit muuntaa asiakirjan saavutettavaksi PDF/A-tiedoksi.

Tallenna PDF/A-muotoon seuraavasti:

 • Valitse Wordissa Vie (Export)-toiminto
 • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document)
 • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options)
 • Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
 • Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
 • Viimeisenä valitse vielä PDF-asetukset (PDF-options) ja PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

PDF-tiedoston saavutettavuuden tarkistustyökaluja

Valmiin PDF-tiedoston saavutettavuutta voi tarkistaa erilaisilla työkaluilla.