Tervetuloa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennussivulle

Opinnäytetyön muuttaminen PDF/A-tiedostoksi


PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu ISO-stardardoitu tiedostomuoto. Theseus käyttää PDF/A-tiedostomuotoa opinnäytetöiden ja julkaisujen tallentamiseen, tavallinen PDF ei riitä. Lue lisää PDF/A:sta Kansallisen pitkäaikaissäilytyksen sivuilta.

Kun olet luonut saavutettavan Word-asiakirjan annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarkistanut tiedoston saavutettavuuden, voit muuntaa asiakirjan saavutettavaksi PDF/A-tiedoksi. PDF/A-tiedostona opinnäytetyösi ulkoasu ja asettelut säilyvät sellaisina kuin olet halunnut.

Tallenna PDF/A-muotoon seuraavasti:

  • Valitse Wordissa Vie (Export)-toiminto
  • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document)
  • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options)
  • Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
  • Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
  • Viimeisenä valitse vielä PDF-asetukset (PDF-options) ja PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Vanhemmissa Word-versioissa voit tehdä pdf-tiedoston Tallenna nimellä -toiminnon avulla. Varmista, että valitset asetuksista päälle kohdat Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten sekä Asiakirjan ominaisuudet.

Älä käytä Tulosta pdf -toimintoa! Lopputuloksena ei ole saavutettava pdf. Huomaa: Jos käytössäsi on Adobe Acrobat Pro ja Word-ohjelmassa on toiminto Acrobat PDFMaker, varmista Acrobat-välilehdellä Preferences-kohdassa, että valittuina ovat Convert document information ja Enable Accessibility and Reflow with tagged Adobe PDF.