Tervetuloa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennussivulle

Ammattikorkeakoulujen Open Access-julkilausuma


Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten tulee olla avoimesti verkossa kenen tahansa saavutettavissa.


Ammattikorkeakoulut voivat lisätä omien tutkimusjulkaisujensa näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla julkaisut oman avoimen verkkokirjaston kautta.
Verkkokirjasto Theseus tarjoaa  opettajalle ja tutkijalle käyttäjäystävällisen julkaisuympäristön julkaisujen avoimen saatavuuden järjestämiseksi. Theseuksen julkaisut löytyvät osoitteesta https://www.theseus.fi  kunkin ammattikorkeakoulun kohdalta.


Ammattikorkeakoulut edellyttävät, että korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen 1.1.2010 lähtien.


Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Rinnakkaistallennusvelvoite ei koske monografioita.Myös ennen 1.1.2010 julkaistujen artikkeleiden osalta suositetaan artikkeleiden rinnakkaistallentamista Theseukseen. Theseukseen voi tutkimusartikkelien lisäksi tallentaa myös muita julkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, muita julkaistuja kirjoituksia, ammattikorkeakoulun julkaisusarjoja ja kustannussopimusten salliessa myös monografioita ja opetusmateriaalia.


ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja. 


Julkilausuma PDF-muodossa