Tervetuloa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennussivulle

Tekijänoikeudet (käyttöehdot ja Creative Commons)


Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetusministeriö. Opetusministeriön sivuilta löytyy kattavasti tietoa tekijänoikeuksista sekä linkit tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia valvovien tekijänoikeusjärjestojen sivuille. Tietosuojavaltuutettu puolestaan opastaa, antaa neuvoja tietoturvasta ja valvoo henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietosuojavaltuutetun tehtäviin kuuluu seurata henkilötietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opiskelijalta on pyydettävä lupa opinnäytetyön verkossa julkaisemiseen ja opiskelijalla on aina mahdollisuus kieltäytyä verkossa julkaisemisesta ilman perusteluja. Syöttäessään opinnäytetyötään opiskelijan on hyväksyttävä Theseuksen käyttöehdot jatkaakseen syöttämistä järjestelmään. Käyttöehdot hyväksyessään opiskelija antaa korkeakoululleen vastikkeettoman luvan julkaista opinnäytetyön verkkokirjastossa ja vakuuttaa tekijänoikeuksien olevan kunnossa.

Creative Commons

Opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuutta hyödyntää Creative Commons -lisensointia opinnäytteen jakamiseksi verkossa. Creative Commons on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton lisenssijärjestelmä, joka auttaa heitä ilmaisemaan tahtonsa ehdoista, joilla digitaaliset teokset ovat yleisön ja toisten tekijöiden käytettävissä. Creative Commons tarjoaa Internetissä käytettävän palvelun, jolla oikeudenhaltijat pystyvät liittämään teoksiin kuvauksen niihin liittyvistä oikeuksista. Creative Commons -lisensseillä oikeudenhaltija voi luopua hallitusti joukosta oikeuksia, jotka tekijänoikeus lähtökohtaisesti antaa. Järjestelmä selkeyttää sekä tekijänoikeuden haltijoiden että teosten käyttäjien oikeuksiin liittyvää epävarmuutta.

Creative Commons on lisenssijärjestelmä, joka mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teosten käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Järjestelmään kuuluuvat myös lisenssien pääkohdat esittelevät lyhennelmät "Commons deed". Näiden lyhennelmien lukemiseen ei tarvita lakimiestä ja niissä käytetään yksinkertaisia logoja käyttäjien ja tekijöiden käyttökynnyksen madaltamiseksi. Creative Commons tarjoaa lisenssit myös konekielisessä muodossa.

Creative Commons palvelee tekijöiden ja teosten käyttäjien etuja. Creative Commons laajentaa tekijöiden mahdollisuutta käyttää oikeutta määrätä teoksista Internet-levityksessä. Lisenssijärjestelmä luo piraattimarkkinoille laillisen vaihtoehdon, jossa teosten jakelu toteutetaan oikeudenhaltijoiden toiveiden mukaisesti.

Tietoa tekijänoikeudesta Kopiraitin sivuilla