Tervetuloa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennussivulle

Tekijänoikeudet ja Creative Commons


Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetusministeriö. Opetusministeriön sivuilta löytyy kattavasti tietoa tekijänoikeuksista sekä linkit tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia valvovien tekijänoikeusjärjestojen sivuille. Tietosuojavaltuutettu puolestaan opastaa, antaa neuvoja tietoturvasta ja valvoo henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietosuojavaltuutetun tehtäviin kuuluu seurata henkilötietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opiskelija päättää itse opinnäytetyön tallentamisesta ja omistaa tekijänoikeudet työhönsä. Syöttäessään opinnäytetyötään opiskelijan on hyväksyttävä Theseuksen käyttöehdot jatkaakseen syöttämistä järjestelmään. Käyttöehdot hyväksyessään opiskelija antaa korkeakoululleen vastikkeettoman luvan julkaista opinnäytetyön Theseus-julkaisuarkistossa ja vakuuttaa tekijänoikeuksien olevan kunnossa.

Creative Commons

Opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuutta hyödyntää Creative Commons -lisensointia opinnäytteen jakamiseksi verkossa. Creative Commons on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton lisenssijärjestelmä, joka auttaa heitä ilmaisemaan tahtonsa ehdoista, joilla digitaaliset teokset ovat yleisön ja toisten tekijöiden käytettävissä. Creative Commons tarjoaa Internetissä käytettävän palvelun, jolla oikeudenhaltijat pystyvät liittämään teoksiin kuvauksen niihin liittyvistä oikeuksista. Creative Commons -lisensseillä oikeudenhaltija voi luopua hallitusti joukosta oikeuksia, jotka tekijänoikeus lähtökohtaisesti antaa. Järjestelmä selkeyttää sekä tekijänoikeuden haltijoiden että teosten käyttäjien oikeuksiin liittyvää epävarmuutta.

Creative Commons on lisenssijärjestelmä, joka mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teosten käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Järjestelmään kuuluuvat myös lisenssien pääkohdat esittelevät lyhennelmät "Commons deed". Näiden lyhennelmien lukemiseen ei tarvita lakimiestä ja niissä käytetään yksinkertaisia logoja käyttäjien ja tekijöiden käyttökynnyksen madaltamiseksi. Creative Commons tarjoaa lisenssit myös konekielisessä muodossa.

Creative Commons palvelee tekijöiden ja teosten käyttäjien etuja. Creative Commons laajentaa tekijöiden mahdollisuutta käyttää oikeutta määrätä teoksista Internet-levityksessä. Lisenssijärjestelmä luo piraattimarkkinoille laillisen vaihtoehdon, jossa teosten jakelu toteutetaan oikeudenhaltijoiden toiveiden mukaisesti.

Mikä on Creative Commons -lisenssi ja miten sitä käytetään? Tässä videotutoriaalissa käydään pääpiirteittäin läpi CC -lisensoidun materiaalin käyttäminen ja jakaminen.

Video: FrostBit Software Lab, Lapin ammattikorkeakoulu, CC BY 4.0

Mikä lisenssi valita?

CC-lisenssin käyttö ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista, vaan sen avulla on mahdollista tarjota materiaali muiden käytettäväksi tiettyjen ehtojen mukaisesti. Käyttöehdot riippuvat valitusta lisenssistä.

Creative Commons -lisenssijärjestelmä sisältää eri ominaisuuksia, joita yhdistelemällä luodaan seitsemän erilaista lisenssiä. Valitse lisenssi Creative Commons Finlandin lisenssivalitsimen avulla tai hahmota asiaa alla olevan kuvan avulla.

Alla oleva kuva havainnollistaa CC-lisenssin eri ehtojen yhdistelmien valintaa ja vaikutusta CC-lisensoitujen aineistojen jatkokäyttöön.

СС-lisenssin valinta: Aloita tästä. Saavatko muut nähdä sisällön? EI: Älä julkaise lainkaan, vaan pidä salassa. KYLLÄ: Saavatko muut jakaa sisältöä? EI: Pidä itselläsi kaikki All rights reserved -merkinnällä. KYLLÄ 
        Saavatko muut muokata sisältöä? EI: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? 
        EI: Käytä CC BY-NC-ND -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen -EiMuutoksia). KYLLÄ: Käytä CC BY-ND -lisenssiä (Nime@ -EiMuutoksia).
         Saako muutokset julkaista eri lisenssillä? EI: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? 
           EI: Käytä CC BY-NC-SA -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen -JaaSamoin).
          KYLLÄ: Käytä CC BY-SA -lisenssiä (Nimeä -JaaSamoin). 
         Saako muutokset julkaista eri lisenssillä? 
           KYLLÄ: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti?
           KYLLÄ: Käytä CC BY-NC -lisenssiä (Nimeä -EiKaupallinen)
           Saako sisältöä levittaä ja käyttää kaupallisesti? 
           KYLLÄ: Saako tekiiän nimen jättää mainitsematta?
           KYLLÄ: Kävtä CCO - luopumista (CC nolla).
           EI: Käytä CC-BY -lisenssiä. (Nimeä)

Kuva: Petra Boije CC BY-SA 4.0

Tässä vielä taulukko, joka havainnollistaa lisenssien tarkoitusta.

Creative Commons -lisenssijärjestelmän seitsemän lisenssiä:

CC-BY – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa. Alkuperäisen tekijän nimi on mainittava. Kaikkein sallivin Creative Commons -lisenssi, joka antaa luvan lisensoidun teoksen mahdollisimman laajaan jakamiseen ja käyttöön. Lisenssin perusteella teosta voi käyttää, kopioida, levittää ja esittää vapaasti, myös kaupallisessa tarkoituksessa. Alkuperäisen julkaisun tekijä on aina mainittava ja linkki tai viittaus alkuperäiseen julkaisuun täytyy olla mukana. Kaikki alkuperäiseen teokseen tehdyt muokkaukset täytyy mainita. CC BY -lisenssi antaa luvan myös tiedonlouhintaan ja kustantajista riippumattomaan pitkäaikaissäilytykseen.

CC-BY-SA – Oma teos, jossa käytät CC-BY-SA-lisenssillä lisensioitua teosta, tulee jakaa verkossa samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen teos on jaettu.

CC-BY-ND – Teosta saa käyttää ja jakaa vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa, mutta teosta ei saa muuttaa tai muokata. Esimerkiksi kuvan rajaaminen ja tekstin kääntäminen ovat muuntelua.

CC-BY-NC – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Ota huomioon, että NC-ehdon sisältävät lisenssit ovat ongelmallisia avoimen julkaisemisen kannalta, koska kaupallinen käyttö on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti. Tämän lisenssin käyttö voi myös rajoittaa tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa.

CC BY-NC-SA – Kuten CC BY-SA, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.

CC BY-NC-ND – Kuten CC BY-ND, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.

CC0  – Teosta saa käyttää, muokata ja jakaa vapaasti, myös kaupallisessa tarkoituksessa. Tekijä on luovuttanut teoksensa vapaaseen käyttöön luopumalla tekijänoikeuksistaan siltä osin, kuin se on mahdollista.

Tietoa tekijänoikeudesta Kopiraittilan sivuilla.